This publication is in Dutch, there is no English translation!
November 30, 2020

Doorrekening wijzigingen socialezekerheids- en belastingstelsel PvdA

Op verzoek van de PvdA heeft het Centraal Planbureau een doorrekening gemaakt van de budgettaire, inkomens- en arbeidsaanbodeffecten van verschillende wijzigingen in het belasting- en socialezekerheidsstelsel.

De PvdA voert verschillende wijzigingen door in het toeslagenstelsel. In de plannen van de PvdA vervalt de zorgtoeslag en worden de zorgpremies en het eigen risico verlaagd. Kinderopvang wordt een gratis voorziening voor werkenden en niet-werkenden, en de huurtoeslag wordt voortaan gebaseerd op het verzamelinkomen van twee jaar eerder. Verder wordt onder andere het wettelijk minimumloon verhoogd, en wordt de arbeidskorting omgevormd tot een uitkeerbaar werknemers- en een zelfstandigenvoordeel. Voor een volledig overzicht van het pakket verwijzen we naar paragraaf 2.

De berekening is gebaseerd op de parameters in het socialezekerheids- en fiscale stelsel in 2025. Enkele maatregelen in de fiscale sfeer zijn dermate groot dat invoering van het beleidspakket waarschijnlijk niet voor 2025 mogelijk is. Door de berekening te baseren op het stelsel in 2025 wordt bovendien de budgettaire impact in hetzelfde jaar berekend als bij de doorrekening van verkiezingsprogramma’s (Keuzes in Kaart 2022-2025).

Authors

Patrick Koot
Maurits van Kempen
Anniek Goris - Trommelen

Read more about