30 november 2020

Doorrekening wijzigingen socialezekerheids- en belastingstelsel PvdA

Op verzoek van de PvdA heeft het Centraal Planbureau een doorrekening gemaakt van de budgettaire, inkomens- en arbeidsaanbodeffecten van verschillende wijzigingen in het belasting- en socialezekerheidsstelsel.

De PvdA voert verschillende wijzigingen door in het toeslagenstelsel. In de plannen van de PvdA vervalt de zorgtoeslag en worden de zorgpremies en het eigen risico verlaagd. Kinderopvang wordt een gratis voorziening voor werkenden en niet-werkenden, en de huurtoeslag wordt voortaan gebaseerd op het verzamelinkomen van twee jaar eerder. Verder wordt onder andere het wettelijk minimumloon verhoogd, en wordt de arbeidskorting omgevormd tot een uitkeerbaar werknemers- en een zelfstandigenvoordeel. Voor een volledig overzicht van het pakket verwijzen we naar paragraaf 2.

De berekening is gebaseerd op de parameters in het socialezekerheids- en fiscale stelsel in 2025. Enkele maatregelen in de fiscale sfeer zijn dermate groot dat invoering van het beleidspakket waarschijnlijk niet voor 2025 mogelijk is. Door de berekening te baseren op het stelsel in 2025 wordt bovendien de budgettaire impact in hetzelfde jaar berekend als bij de doorrekening van verkiezingsprogramma’s (Keuzes in Kaart 2022-2025).

Contactpersonen

Photo of Patrick Koot
Patrick Koot +31 6 46360575 Lees verder
Photo of Maurits van Kempen
Maurits van Kempen +31 6 25309291 Lees verder
Photo of Anniek Trommelen
Anniek Trommelen +31 6 21885187 Lees verder
Photo of Eugene Verkade
Eugene Verkade +31 6 11314619 Lees verder

Lees meer over