This publication is in Dutch, there is no English translation!
Seminar

Webex-seminar: Financiële armslag van zelfstandigen

Donderdag 1 april 2021 geeft Jasper Menger (CBS) een online presentatie getiteld: "Financiële armslag van zelfstandigen." Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). U ontvangt vervolgens een Webex-uitnodiging via Outlook.

Date
April 1, 2021
Time
14:00 - 15:00
Location
Online (Webex). Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). U ontvangt vervolgens een Webex-uitnodiging via Outlook.
Presentation
Jasper Menger (CBS)
Discussant
Gijs Roelofs (CPB)
Working language
Dutch

Hoeveel financiële reserves hebben zelfstandigen om slechte tijdingen, van persoonlijke tegenvallers tot maatschappij-brede crises, mee te kunnen overbruggen? Wie kunnen er wel tegen een stootje, en welke groepen zijn het meest kwetsbaar? Het CBS heeft een schatting gemaakt van hoe lang huishoudens het kunnen uitzingen zonder zelfstandigeninkomen, voordat de bestedingsruimte onder het niveau van het minimumloon zakt. Deze indicator kan worden ingezet – als aanvulling op economische zelfstandigheid en andere bestaande welvaartsbegrippen – om de financiële situatie van zelfstandigen beter in kaart te brengen.

Contacts