This publication is in Dutch, there is no English translation!
Announcement

Webinar MEV 2022 en MLT

Op Prinsjesdag publiceert het Centraal Planbureau de Macro Economische Verkenning 2022 (MEV) en een actualisatie van de middellangetermijnverkenning (MLT). Voor geïnteresseerden organiseert het CPB de dag daarna - woensdag 22 september - van 09.30 – 10.30 uur een webinar, waarin sectorhoofd Diederik Dicou een toelichting geeft op de gepubliceerde cijfers. Tijdens deze digitale bijeenkomst is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen. U dient zich vooraf aan te melden.

Date
September 22, 2021
Time
09:30 - 10:30
Location
Webex Meetings

De Macro-economische Verkenning bevat de economische vooruitzichten voor het lopende en komende jaar, inclusief de gevolgen van de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota. De update van de middellangetermijnverkenning biedt een doorkijk tot 2025. 

Deze bijeenkomst vindt digitaal plaats via Webex Meetings.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor het webinar door een e-mail te sturen naar K.Nederlof@cpb.nl o.v.v. webinar MEV 2022. U ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst per mail de link om deel te nemen.
 

Contacts