This publication is in Dutch, there is no English translation!
October 15, 2021

Dalende arbeidsparticipatie van jonge mannen

Het afgelopen decennium is het aandeel jonge mannen dat werkt afgenomen. Met name onder mannen in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar is de afname fors, met een daling van 5 procentpunt in tien jaar tijd. Dat zijn ruim 100 duizend werkende jonge mannen minder. Deze afname hangt samen met minder werkgelegenheid in sectoren waar relatief veel mannen werken, de nasleep van de financiële crisis en een (tijdelijke) toename in het aantal jonge mannen met een Wajong-uitkering.
No title

De publicatie ‘Dalende arbeidsparticipatie van jonge mannen’ is gefinancierd door Instituut Gak en betreft een eerste verkenning naar de mogelijke oorzaken van de dalende arbeidsparticipatie onder jonge mannen in Nederland. Om dieper inzicht te krijgen in de oorzaken is vervolgonderzoek nodig.

Read more about