This publication is in Dutch, there is no English translation!
March 23, 2023

Brede welvaart bij integrale gebiedsontwikkeling: vijf lessen

Bij integrale gebiedsontwikkeling waarbij meerdere doelstellingen worden gecombineerd, zoals de aanleg van woningen of bedrijventerreinen, infrastructuur en natuur, is het belangrijk vanaf het begin te kijken naar de brede welvaartseffecten. Maar hoe pak je dat het beste aan in de praktijk? In deze publicatie geeft het Centraal Planbureau een vijftal handvaten.
No title