This publication is in Dutch, there is no English translation!

De Nederlandse economie in historisch perspectief: Literatuur

<<  Inhoudsopgave

Aalbers, R., en A.F. Roos, 2022, Zorguitgaven, ons een zorg?, Den Haag: Centraal Planbureau (link).

Acemoglu, D. en J.A. Robinson, 2012, Why nations fail. The origins of power, prosperity and property, New York: Crown Publishers. 

Adema, Y., K. Folmer, S. Rabaté, D. Visser en M. Vlekke, 2019, Arbeidsparticipatie, gewerkte uren en economische zelfstandigheid van vrouwen, CPB Notitie. Den Haag: Centraal Planbureau (link). 

Adema, Y en I. van Tilburg, 2019, Zorgen om morgen, CPB Vergrijzingsstudie, Den Haag: Centraal Planbureau (link).

Aksomak, S., D. Webbink en B. ter Weel, 2013, The legacy of the brethren of the common life, CPB Discussion Paper 228, Den Haag: Centraal Planbureau (link).

Barro, R.J., 2001, Human capital and growth, American Economic Review, vol. 91, nr.2, pag. 12–17 (link).

Becker, G.S., E.L. Glaeser en K.M. Murphy, 1999, Population and growth, American Economic Review, vol. 89, nr. 2, pag. 145–149 (link). 

Bettendorf, L. en D. Freeman, 2023, National Productivity Board 2022, annual report, Den Haag: Centraal Planbureau (link).

Bleijenberg, A., 2021, Dans tussen transport en verstedelijking, in: G.J. Hospers en P. Renooy (red.), De wereld van de stad. Theorie, praktijk, toekomst, pag. 113-126, Amsterdam: Berghauser Pont Publishing.

Bondt, H. de, G. Buiten, M. Polder en M. van Rossum, 2021, De Nederlandse productiviteitspuzzel.
Overzicht, enkele uitkomsten en uitdagingen rondom het meten van productiviteit
, Den Haag/Heerlen/Bonaire: Centraal Bureau voor de Statistiek (link).

Bos, F., 2006, De Nederlandse collectieve uitgaven in historisch perspectief, Den Haag: Centraal Planbureau (link).

Bos, F., 2007, The Dutch Fiscal Framework; History, Current Practice and the Role of the Central Planning Bureau, OECD Journal on Budgeting vol. 8, nr. 1 (link).

Bos, F., 2010, Fiscal decentralization in the Netherlands; history, current practice and economic theory, CPB Document 214. Den Haag: Centraal Planbureau (link).

Brakel, M. van den en F. Otten (red.), 2019, Welvaart in Nederland. Ongelijkheid in inkomen en vermogen, Den Haag/Heerlen/Bonaire: Centraal Bureau voor de Statistiek (link). 

Broeders, D., D. Das, R. Jennissen, W. Tiemeijer en M. de Visser, 2018, Van verschil naar potentieel. Een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen, Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (link). 

Caminada, C.L.J., E.L.W. Jongen, W. Bos, M. van den Brakel en F. Otten, 2021, Inkomens verdeeld, 40 jaar in vogelvlucht, Heerlen/Leiden: Centraal Bureau voor de Statistiek/Universiteit Leiden (link).

CBS, 2020, Zuigelingensterfte sinds 2000 sterk gedaald, CBS nieuwsbericht 29-9-2020 (link). 

CBS, 2022, Bovenaan welvaartsladder bijna 25 jaar langer in goede gezondheid, CBS nieuwsbericht 21-12-2022 (link). 

CBS/PBL/RIVM/WUR, 2022, Compendium voor de Leefomgeving: Biodiversiteit, Den Haag/Bilthoven/Wageningen: Centraal Bureau voor de Statistiek/Planbureau voor de Leefomgeving/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/Wageningen University & Research (link). 

CBS, 2023a, Hoeveel inwoners hebben een herkomst buiten Nederland, CBS Dossier Asiel, migratie en integratie 01-03-2023 (link). 

CBS, 2023b, Aandeel hernieuwbare energie in 2022 toegenomen naar 15 procent, CBS Nieuwsbericht 2-6-2023 (link).

Commissie Regulering van Werk, 2020, In wat voor land willen wij werken? Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk, Den Haag: Rijksoverheid (link).

Corden, W.M. en J.P. Neary, 1982, Booming sector and de-industrialisation in a small open economy, The Economic Journal, vol. 92, nr. 368, pag. 825–848 (link).

CPB, 2022, Macro Economische Verkenning 2023, Den Haag: Centraal Planbureau (link).

Creemers, S. L. Franssen, M. Jaarsma, P. Ramaekers en R. van Roekel, 2021, Bronneninventarisatie. Internationale goederen- en dienstenhandel, Den Haag/Heerlen/Bonaire: Centraal Bureau voor de Statistiek (link). 

Dalen, H. van, K. Henkens en H. van Solinge, 2012, Afscheid van de cultuur van vervroegd uittreden, Demos, vol. 28, nr. 8, pag. 4–7 (link). 

Delventhal, M., J. Fernández-Villaverde en N. Guner, 2022, Demographic Transitions across Time and 
Space
, IZA Discussion Paper 15575 (link).

Diamond, J., 1997, Guns, Germs and Steel, New York: W.W. Norton & Company.

Ekamper, P., R. van der Erf, N. van der Gaag, K. Henkens, E. van Imhoff, F. van Poppel,2003, Bevolkingsatlas van Nederland; demografische ontwikkelingen van 1850 tot heden, Den Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (link).

Elk, R. van, H.W. de Boer en E. Verkade, 2020, Arbeidsaanbodelasticiteiten in Micsim, CPB Achtergronddocument (link).

Essers, P., 2012, Belast verleden. Het Nederlandse belastingrecht onder nationaalsocialistisch regime, Deventer: Kluwer. 

Euwals, R., M. de Graaf-Zijl en D. van Vuuren, 2016, Flexibiliteit op de arbeidsmarkt, CPB Policy Brief 2016/14, Den Haag: Centraal Planbureau (link). 

Freeman, D., L. Bettendorf, G.H. van Heuvelen en G. Meijerink, 2021, The contribution of business dynamics to productivity growth in the Netherlands, CPB Discussion Paper, Den Haag: Centraal Planbureau (link). 

Freeman, D., G. Meijerink en R. Teulings, 2022, Handelsbaten van de EU en de interne markt, CPB Notitie, Den Haag: Centraal Planbureau (link).

Galor, O., 2011, Unified Growth Theory, Princeton: Princeton University Press.

Gordon, R.J., 2016, Rise & Fall Of American Growth. The U.S. Standard of Living since the Civil War, Princeton: Princeton University Press.

Grabska, K., L. Bettendorf, R. Luginbuhl, G. Meijerink en A. Elbourne, 2017, Productivity slowdown: evidence for the Netherlands, Den Haag: Centraal Planbureau (link). 

Groot, S.J. de, 2002, A review of the past and present status of anadromous fish species in the Netherlands: is restocking the Rhine feasible? Hydrobiologia, nr. 478, pag. 205–218 (link).

Gutierrez, G. en T. Philippon, 2019, Fading Stars, AEA Papers and Proceedings, vol. 109, pag. 312–316 (link). 

Hartog, J., 2023, nog te verschijnen, The Political Economy of Immigration in The Netherlands: Population, Land and Welfare, Londen: Routledge.

Holsgens, H.N.M., 2016, Energy transitions in the Netherlands. Sustainability challenges in a historical and comparative perspective, University of Groningen, SOM research school (link).

Janssen, F., 2020, Hoeveel jaren leven we in Europa langer zonder roken? Demos, vol. 36, nr. 9, pag. 4–7 (link). 

Jones, E., 2003, The European Miracle, Cambridge: Cambridge University Press.

Koopmans, J., V. Vrijmoeth en T. de Vos, 2022, Arbeidstekorten hand in hand met lage lonen, Economisch Statistische Berichten, vol. 107, nr. 4809, pag. 208–210 (link).

Koyama M. en J. Rubin, 2022, How the world became rich. The historical origins of economic growth, Cambridge: Polity Press. 

Kremer, M., R. Went en A. Knottnerus (red.), 2017, Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid, Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (link). 

Lakner, C. en B. Milanovic, 2013, Global income distribution : from the fall of the Berlin Wall to the great recession, World Bank Policy Research Working Paper 6719 (link).

Mokyr, J.,2014, Secular stagnation? Not in your life, In: C. Teulings en R. Baldwin (red.), Secular stagnation: facts, causes and cures, pag. 83–89, Londen: CEPR Press.

Mokyr, J., C. Vickers en N.L. Ziebarth, 2015, The History of Technological Anxiety and the Future of Economic Growth: Is This Time Different?, Journal of Economic Perspectives, vol. 29, nr. 3, pag. 31–50 (link).

Nordhaus, W., 1994, Do real-output and real-wage measure capture reality? The history of lightning suggests not, in T. Bresnahan and R.J. Gordon (eds.), The Economics of New Goods, Chicago: University of Chicago Press, pag. 27-70.

North, D., 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press. 

OECD, 2014, How Was Life? Global Well-being since 1820, Parijs: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (link). 

OECD, 2021, Health at a glance 2021, Parijs: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (link).

Philippon, T., 2022, Additive Growth, NBER Working Paper series, Working Paper 29950 (link).

Piketty, T., 2014, Capital in the Twenty-First Century, Cambridge Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.

Postma, J., 2017, Alexander Gogel (1765-1821). Grondlegger van de Nederlandse staat. Hilversum: Uitgeverij Verloren. 

Romer, P.M. (1994), The origins of endogenous growth, Journal of Economic Perspectives, vol. 8, nr. 1, pag. 3–22 (link).

Schmelzing, P., 2020, Eight centuries of global real interest rates, R-G, and the ‘suprasecular’ decline, 1311–2018, Bank of England working papers 845, Bank of England (link).

Schultz, T., 1971, Investment in human capital. The role of education and research, New York: Free Press. 

Smits, J.P., E. Horlings, J.L. van Zanden, 2000, Dutch GNP and its components, 1800-1913, Groningen growth and development centre Monograph series No. 5 (link).

Solow, R.M., 1956, A contribution to the theory of economic growth, Quarterly Journal of Economics, vol. 70, nr. 1, pag. 65–94 (link).

Sonsbeek, J.M. van en J. Ebregt, 2023, Participatiegraad pas sinds kort hoger dan in de negentiende eeuw, Economisch Statistische Berichten (link). 

Sonsbeek, J.M. van, B. Kramer en G. Meijerink, 2023, Bevolkingsgroei komt met name door gezinsmigratie, Economisch Statistische Berichten (link). 

Stegeman, H., 2005, De conjunctuurgevoeligheid van ziekteverzuim, CPB Document 99, Den Haag: Centraal Planbureau (link). 

Stigter, A. en T. Wilthagen, 2022, Arbeidsdeelname kan en moet fors omhoog, Economisch Statistische Berichten, vol. 107, nr. 4809S, pag. 204–207 (link).

Stoeldraijer, L., C. van Duin, H. Nicolaas en C. Huisman, 2022, Kernprognose 2022–2070: Door oorlog meer migranten naar Nederland. Ontwikkeling van de bevolking, Den Haag/Heerlen/Bonaire: Centraal Bureau voor de Statistiek (link). 

Summers, L.H., 2014, Reflections on the New secular stagnation hypothesis, in: C. Teulings en R. Baldwin (red.), Secular stagnation: facts, causes and cures, pag. 83–89, Londen: CEPR Press.

Teulings, R., S. Boeters, D. Freeman, G.H. van Heuvelen, G. Meijerink en M. van ‘t Riet, 2023, Tariefkosten in waardeketens: Nederland er uitgelicht, Den Haag: Centraal Planbureau (link). 

Tuuk, L. van der, 2017, De eerste Gouden Eeuw; handel en scheepvaart in de vroege middeleeuwen, Utrecht: Omniboek. 

Vicq, A. de, S. Toussaint, T. van der Valk en M. Moatsos (2023a). Kolonisatie Nederlands-Indië droeg sterk bij aan privaat vermogen, Economisch Statistische Berichten, vol. 108, nr. 4820, pag. 152–155 (link).

Vicq, A. de, S. Toussaint, T. van der Valk, M. Moatsos (2023b). De vermogensongelijkheid stijgt sinds de jaren tachtig, Economisch Statistische Berichten, vol. 108, nr. 4820, pag. 156–157 (link).

Voort, R.H. van der, 1994, Overheidsbeleid en overheidsfinancien in Nederland 1850-1913, Dissertatie Vrije universiteit Amsterdam 1994, Amsterdam: NEHA.

Vries, J. de en A. van der Woude, 2005, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei, Amsterdam: Uitgeverij Balans. 

Zanden, J.L. van en A. van Riel, 2000, Nederland 1780-1914, Staat , Instituties en Economische ontwikkeling, Amsterdam: Uitgeverij Balans. 

Zanden J.L. van en B. van Leeuwen, 2012, Persistent but not consistent: the growth of national income in Holland 1347-1807, Explorations in Economic History, vol. 49, nr. 2, pag. 119–130 (link). 

Read more about