This publication is in Dutch, there is no English translation!
Workshop

Symposium: Migratie in Nederland, kansen en uitdagingen

Migratie is een van de meest urgente thema’s van deze tijd, waarbij ook economische aspecten een belangrijke rol spelen. Het CPB heeft daarom een onderzoeksagenda migratie opgesteld. Die agenda publiceren we op dinsdag 17 oktober. Ook lichten we die toe tijdens het symposium “Migratie in Nederland: kansen en uitdagingen” waarin naast het CPB nog vier organisaties recent onderzoek op het terrein van migratie presenteren. We sluiten af met een netwerkborrel, die om 16.00 u. begint. Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (secretaressepool@cpb.nl). U wordt aangemeld bij de receptie (inloop vanaf 12.30 u., geldig legitimatiebewijs verplicht) of ontvangt een Webex-uitnodiging via Outlook. Journalisten dienen zich tevens te melden bij woordvoerder Jeannette Duin: J.E.C.Duin@cpb.nl

Date
October 17, 2023
Time
13:00 - 16:00
Location
CPB, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag - en online (Webex). Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (secretaressepool@cpb.nl). U wordt aangemeld bij de receptie of ontvangt een Webex-uitnodiging via Outlook
Working language
Dutch
  • Frans Blom en Max Matthijsen zullen namens de denktank Denkwerk ingaan op het in juni verschenen rapport “Migratie als motor”. In dat rapport belicht Denkwerk de spanning tussen enerzijds de noodzaak van migratie voor de arbeidsmarkt en anderzijds de druk die migratie kan zetten op de fysieke leefomgeving en sociale cohesie (https://denkwerk.online/rapporten/migratie-als-motor-juni-2023/).

Contacts