Workshop

Symposium: Migratie in Nederland, kansen en uitdagingen

Migratie is een van de meest urgente thema’s van deze tijd, waarbij ook economische aspecten een belangrijke rol spelen. Het CPB heeft daarom een onderzoeksagenda migratie opgesteld. Die agenda publiceren we op dinsdag 17 oktober. Ook lichten we die toe tijdens het symposium “Migratie in Nederland: kansen en uitdagingen” waarin naast het CPB nog vier organisaties recent onderzoek op het terrein van migratie presenteren. We sluiten af met een netwerkborrel, die om 16.00 u. begint. Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (secretaressepool@cpb.nl). U wordt aangemeld bij de receptie (inloop vanaf 12.30 u., geldig legitimatiebewijs verplicht) of ontvangt een Webex-uitnodiging via Outlook. Journalisten dienen zich tevens te melden bij woordvoerder Jeannette Duin: J.E.C.Duin@cpb.nl

Datum
17 oktober 2023
Tijd
13:00 - 16:00
Locatie
CPB, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag - en online (Webex). Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (secretaressepool@cpb.nl). U wordt aangemeld bij de receptie of ontvangt een Webex-uitnodiging via Outlook
Voertaal
Nederlands
  • Frans Blom en Max Matthijsen zullen namens de denktank Denkwerk ingaan op het in juni verschenen rapport “Migratie als motor”. In dat rapport belicht Denkwerk de spanning tussen enerzijds de noodzaak van migratie voor de arbeidsmarkt en anderzijds de druk die migratie kan zetten op de fysieke leefomgeving en sociale cohesie (https://denkwerk.online/rapporten/migratie-als-motor-juni-2023/).

Downloads

Contactpersonen