This publication is in Dutch, there is no English translation!
Workshop

Workshop Fossiele Energiesubsidies: hoe verder?

Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau nodigen u graag uit voor de workshop ‘Fossiele Energiesubsidies: hoe verder?’ op woensdag 24 januari van 13.30-16.00 u. op de Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. De bijeenkomst zal fysiek plaats vinden. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar secretaressepool@cpb.nl t.a.v. Simone Pailer.

Date
January 24, 2024
Time
13:30 - 16:00
Location
CPB, seminarzalen, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar secretaressepool@cpb.nl t.a.v. Simone Pailer.
Working language
Dutch

In het afgelopen jaar is er onder economen een breed debat gevoerd over het wel of niet afschaffen van fossiele energiesubsidies. Ook het PBL en het CPB hebben zich in dit debat gemengd. De planbureaus laten zien dat het afschaffen van fossiele subsidies niet zo eenvoudig ligt en een heuse hersenkraker is. Aan het begin van het nieuwe jaar organiseren het PBL en het CPB daarom een workshop rondom fossiele energiesubsidies, met als doel samen te onderzoeken welke vervolgstappen Nederland kan zetten rondom fossiele energiesubsidies en met welke hersenkrakers dan rekening moet worden gehouden.

13:30-13:35 Welkom

13:35-14:45 Presentaties (15 min. presentatie en 5 min. vragen)

  • 13:35 - 13:55: PBL en CPB – Afschaffen fossiele subsidies: eerder een hersenkraker dan een no-brainer
  • 13:55 - 14:15: Reyer Gerlagh
  • 14:15 - 14:35: Machiel Mulder
  • 14:35 - 14:55: PWC

14:55-15:10 Pauze

15:10-16:00 Paneldiscussie. Voorzitter: Sabine Verbunt

  • Panelleden: Boris Schellekens (SOMO), Karlijn Kersten (MinFin, AFEP), Hans Grünfeld (VEMW), Gerben Hieminga (ING)

16:00-16:30 Borrel

Na afloop is er tijd om met elkaar verder van gedachten te wisselen onder het genot van een drankje.

Contacts