This publication is in Dutch, there is no English translation!
Seminar

Hybrideseminar: Boemerangbeleid: Over aanhoudende tragiek in passend onderwijs en jeugdzorgbeleid

Dinsdag 13 februari 2024 geeft Sharon Stellaard (VU Amsterdam) een presentatie getiteld: "Boemerangbeleid: Over aanhoudende tragiek in passend onderwijs en jeugdzorgbeleid." Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). U wordt aangemeld bij de receptie of ontvangt een Webex-uitnodiging via Outlook. Journalisten dienen zich tevens te melden bij woordvoerder Jeannette Duin: J.E.C.Duin@cpb.nl

Date
February 13, 2024
Time
13:00 - 14:00
Location
CPB, Braamzaal, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag - en online (Webex). Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). U wordt aangemeld bij de receptie of ontvangt een Webex-uitnodiging via Outlook
Presentation
Sharon Stellaard (VU Amsterdam)
Working language
Dutch

Samenvatting van de inhoud: Tijdens de lezing worden aanwezigen meegenomen in het promotieonderzoek Boemerangbeleid https://research.vu.nl/en/publications/boemerangbeleid-over-aanhoudende-tragiek-in-passend-onderwijs-en-

In een notendop gaat de lezing over een langetermijnanalyse van het hervormingsbeleid in beide velden (1947-2022) en de ontdekking van incoherente patroonvorming in deze beleidsgeschiedenis. Daarmee wordt bedoeld dat beleidsintenties niet leiden tot de gewenste beleidsuitkomsten, maar dat de beleidsaanpak (en daarmee ook de beleidsuitkomsten) zich desondanks blijven herhalen. Het onderzoek brengt genererende mechanismen achter dit proces in beeld en roept op tot reflectie op de maatschappelijke betekenis van dit inzicht.

Contacts