This publication is in Dutch, there is no English translation!
March 26, 2024

Effecten eerste schooljaar arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs

De arbeidsmarkttoelage voor ‘achterstandsscholen’ heeft in 2021/2022, het eerste jaar na de invoering, geen groot effect gehad op de instroom, uitstroom en het behoud van leraren op deze scholen. Ook zijn ze niet meer uren gaan werken. Maar het is nog te vroeg om harde conclusies te trekken over de daadwerkelijke effectiviteit van de maatregel. Dat concludeert het Centraal Planbureau in het onderzoek ‘Effecten eerste schooljaar arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs’ dat op 26 maart is gepubliceerd.
No title

Read more about