This publication is in Dutch, there is no English translation!
Seminar

Hybrideseminar: Productiviteit van uitvoeringsorganisaties

Dinsdag 7 mei 2024 geven Sander van Veldhuizen & Selwyn Moons (PwC) een presentatie getiteld: "Productiviteit van uitvoeringsorganisaties." Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). U wordt aangemeld bij de receptie of ontvangt een Teams-uitnodiging via Outlook. Journalisten dienen zich tevens te melden bij woordvoerder Jeannette Duin: J.E.C.Duin@cpb.nl

Date
May 7, 2024
Time
13:00 - 14:00
Location
CPB, Braamzaal, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag - en online (Teams). Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). U wordt aangemeld bij de receptie of ontvangt een Teams-uitnodiging via Outlook
Presentation
Sander van Veldhuizen & Selwyn Moons (PwC)
Working language
Dutch

Berichten dat personeelstekorten of IT-problemen de uitvoering van beleidsplannen laat vastlopen, zijn aan de orde van de dag. En dat terwijl de uitvoering een vitale schakel is tussen de beleidswensen en het waarmaken van deze wensen in de maatschappij. Dit onderzoek heeft aan de hand van een unieke database de ontwikkeling in productiviteit van de uitvoering en de onderliggende grondoorzaken onderzocht. We vinden dat de productiviteit van de uitvoering in de periode 2015-2022 met circa 14% afneemt. Belangrijke verklaringen hiervoor zijn een hoge mate van externe inhuur, een te grote schaal van de uitvoering en verouderde IT.

Contacts