April 22, 2001

CPB raamt schade MKZ op 2,8 miljard gulden

Nu de Mond- en Klauwzeer (MKZ)-epidemie ten einde lijkt te lopen, heeft het Centraal Planbureau (CPB) de schatting van de economische schade door MKZ geactualiseerd. Deze schatting heeft, bij gebrek aan gedetailleerde gegevens, een ruw en voorlopig karakter.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.