May 10, 2001

Concurrentieprikkels voor scholen

Concurrentie tussen scholen kan een belangrijk middel zijn voor een efficiënte benutting van de deskundigheid die binnen scholen aanwezig is. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) heeft marktwerking in het onderwijs binnen zekere grenzen daarom gunstige effecten.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.