May 11, 2002

CPB: Industrie groeit dit jaar vrijwel niet

De industrie zal dit jaar nauwelijks kunnen profiteren van het verwachte conjunctuurherstel. Mede vanwege de verslechterde concurrentiepositie als gevolg van de relatief forse stijging van de arbeidskosten verliest de industrie marktaandeel ten opzichte van buitenlandse concurrenten.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Paul Veenendaal
Dick Morks