September 14, 2006

Hervorming fiscale behandeling eigen woning

De hervorming van de fiscale behandeling van de eigen woning leidt tot welvaartswinst, grotere werkgelegenheid en lagere huizenprijzen. Maar gaat overmijdelijk gepaard met inkomenseffecten, ook bij volledige terugsluis van de belastingopbrengst. Een gefaseerde invoering kan de inkomenseffecten beperken.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Casper van Ewijk
Ruud de Mooij
Dick Morks