June 17, 2013

Uitstel project 'Wind op Land' beste optie

Uitstel met ongeveer vijf jaar van het project om 3500 megawatt (MW) aan windenergie op land bij te plaatsen, is de beste optie. Een analyse van de maatschappelijke kosten en baten geeft aan dat deze ongeveer met elkaar in evenwicht zijn. De onzekerheden in de berekening zijn echter groot.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Edwin van de Haar
Dick Morks