April 5, 2013

Afscheidsseminar van CPB-directeur Coen Teulings, uitnodiging voor vertegenwoordigers van de media

Hierbij worden journalisten uitgenodigd op donderdag 25 april a.s. aanwezig te zijn bij het afscheidsseminar van CPB-directeur Coen Teulings. Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje heeft het voornemen ook aanwezig te zijn. Toegang alleen mogelijk nadat accreditatie is verleend.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Edwin van de Haar