March 5, 2010

Analyse verkiezingsprogramma's door CPB en PBL

Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving bieden politieke partijen de mogelijkheid aan om hun verkiezingsprogramma voor de periode 2011-2015 te laten analyseren.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.