February 14, 2002

Analyse van de WAO-voorstellen op hoofdlijnen van de SER

Voorlopig SER-voorstel voor hervorming WAO bereikt beoogde effecten niet

Press release
De voorlopige SER-voorstellen voor hervorming van de WAO bereiken naar verwachting niet de beoogde effecten op uitkeringsvolume, uitkeringslasten en arbeidsmarktparticipatie. De voorstellen behelzen zowel financiële als niet-financiële prikkels.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about