March 21, 2006

Central Economic Plan (CEP) 2006

CEP 2006: Minder ontslagbescherming bij vaste contracten vergroot kansen van buitenstaanders

Press release
Internationaal gezien is de ontslagbescherming voor vaste banen in Nederland hoog, met nogal zware administratieve procedures en soms hoge ontslagvergoedingen. Voor tijdelijke banen is de bescherming juist tamelijk soepel.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read the accompanying press release.

Read more about