December 19, 2012

De huidige en toekomstige groei van het aandeel zzp’ers in de werkzame beroepsbevolking

De zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is in opmars: in 2010 is 1 op de 10 personen in de werkzame beroepsbevolking zzp’er. Eind jaren ’90 was dit nog 1 op de 17 personen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Read more about