19 december 2012

De huidige en toekomstige groei van het aandeel zzp’ers in de werkzame beroepsbevolking

De zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is in opmars: in 2010 is 1 op de 10 personen in de werkzame beroepsbevolking zzp’er. Eind jaren ’90 was dit nog 1 op de 17 personen.

Arbeidsmarktinstituties zijn nog voor een belangrijk deel gebaseerd op de traditionele arbeidsrelatie van een werknemer in loondienst. Een verdere opmars van de zzp’er vergroot de wenselijkheid om deze instituties aan te passen. In het kader van deze beleidsvraag onderzoeken we in hoeverre de opmars van de zzp’er doorzet.

Welke factoren zijn van doorslaggevend belang (geweest) voor de groei van het aandeel zzp’ers in de werkzame beroepsbevolking en hoe ontwikkelt dit zich in de toekomst? Het onderzoek laat zien dat een verdere groei van het aandeel zzp’ers in de beroepsbevolking waarschijnlijk is.

Auteurs

Nicole Bosch
Daniel van Vuuren
Mathijn Wilkens
Gijs Roelofs

Lees meer over