April 30, 2012

De kosten en baten van de Toekomst van de Afsluitdijk; Economisch onderzoek, gebruik daarvan en invloed op het uiteindelijke kabinetsbesluit

De analyse van maatschappelijke kosten en baten van de toekomst van de Afsluitdijk is volgens alle direct betrokkenen de moeite van de inspanning meer dan waard geweest. De onderzoeksresultaten zijn in veel gevallen bijna één-op-één terug te vinden in het uiteindelijke kabinetsbesluit.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Yolande van der Meulen (Rijkswaterstaat)
Wilbert Grevers
Zenzi Pluut (Twynstra Gudde)
Carel Eijgenraam Get in touch Read more
Niels Hoefsloot (Decisio)
Menno de Pater (Decisio)

Read more about