April 30, 2012

De kosten en baten van de Toekomst van de Afsluitdijk; Economisch onderzoek, gebruik daarvan en invloed op het uiteindelijke kabinetsbesluit

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Foto Peter Zwaneveld
Peter Zwaneveld +31 6 15828119 Read more
Wilbert Grevers Read more
Carel Eijgenraam +31 88 984 60 00 Read more

Read more about