September 6, 2013

De Nederlandse arbeidsmarkt in taken: Eerste bevindingen uit de Nederlandse Skills Survey

Dit onderzoek analyseert recente arbeidsmarktveranderingen door te kijken naar de taken die mensen op het werk uitvoeren en de vaardigheden die ze daarvoor hebben. Dit is belangrijk, omdat technologische verandering, internationale handel en demografische factoren de vraag naar arbeid en het aanbod hebben veranderd en verder gaan veranderen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Bas ter Weel
Suzanne Kok

Read more about