6 september 2013

De Nederlandse arbeidsmarkt in taken: Eerste bevindingen uit de Nederlandse Skills Survey

CPB introduceert nieuwe meetwijze arbeidsmarkt

Persbericht
De huidige wijze van het meten van productiviteit en andere informatie op de arbeidsmarkt voldoet steeds minder. Daarom presenteert het Centraal Planbureau (CPB), in samenwerking met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht, een nieuwe manier om de verdeling van arbeid in kaart te brengen.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Deze verschuiving leidt ertoe dat de inhoud van beroepen verandert, waardoor de vraag naar vaardigheden binnen en tussen beroepen verandert, wat gevolgen heeft voor de allocatie van werknemers. Als gevolg van computertechnologie is bijvoorbeeld een deel van het werk naar het buitenland verplaatst en een deel van het werk overgenomen door computers, maar een ander deel van het werk is juist belangrijker geworden voor de Nederlandse werknemer. De huidige wijze van meten in beroepen en sectoren maakt een dergelijke verandering niet inzichtelijk. In dit onderzoek wordt een alternatieve manier van meten voorgesteld en door middel van een enquête is de eerste Nederlandse Skills Survey (NSS) opgesteld. Deze enquête geeft zicht op de verdeling van taken in de Nederlandse economie. De benadering brengt het belang van een palet aan taken in beeld, de vaardigheden van werknemers en de kwaliteit van de match van werknemer en taken. De rapportage schetst, naast een analyse van de validiteit van de data en deze wijze van dataverzameling, drie toepassingen: het meten van complexiteit en effectiviteit van kennis en vaardigheden, het inzichtelijk maken van verschillen in vaardigheden die op school of op het werk worden geleerd, en het meten van verschillen binnen en tussen beroepen in de stad en op het platteland. De analyses in dit rapport zijn relevant voor beleid op het terrein van een leven lang leren, duurzame inzetbaarheid en de (mis)match van vraag en aanbod.

Downloads

Contactpersonen

Bas ter Weel Lees verder
Suzanne Kok Lees verder

Lees meer over