June 13, 2013

Economische analyse van korte en lange termijn knelpunten op de arbeidsmarkt

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft zes vragen gesteld over mogelijke ‘tekorten’ op de arbeidsmarkt. Deze CPB Notitie geeft antwoorden op deze vragen in de volgorde waarin ze zijn gesteld. De notitie bespreekt eerst het economische denkkader waarop de analyse is gebaseerd.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors