13 juni 2013

Economische analyse van korte en lange termijn knelpunten op de arbeidsmarkt

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft zes vragen gesteld over mogelijke ‘tekorten’ op de arbeidsmarkt. Deze CPB Notitie geeft antwoorden op deze vragen in de volgorde waarin ze zijn gesteld. De notitie bespreekt eerst het economische denkkader waarop de analyse is gebaseerd.
No title

Met grote regelmaat ontstaan discussies over ‘tekorten’ op de arbeidsmarkt. Vaak hebben die betrekking op technici, zorgpersoneel en leraren. In deze discussies worden ‘tekorten’ dikwijls vereenzelvigd met grote aantallen openstaande vacatures over een periode van vijf tot tien jaar, net zoals ‘overschotten’ op de arbeidsmarkt geassocieerd worden met hoge werkloosheid. Een belangrijke dimensie van het debat is de zorg over de toenemende vergrijzing van de samenleving. Er wordt gevreesd dat (vrijwel automatisch) een groot structureel tekort aan arbeidskrachten ontstaat. Dit leidt tot zorgen over het verdienvermogen van de Nederlandse economie en de houdbaarheid van de verzorgingsstaat. Om bijvoorbeeld aan de stijgende vraag van verzorging te voldoen, worden immers meer werknemers weggetrokken uit de marktsectoren.

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 1016.2 KB

Lees meer over