Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Debby Lanser

hoofd

  • +31 6 29419089
  • D.Lanser@cpb.nl
  • Centraal Planbureau
  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Publicaties van Debby Lanser

Juniraming 2017: economische vooruitzichten 2017 en 2018

De seinen voor de Nederlandse economie staan op groen. De internationale omgeving ontwikkelt zich positief, met een groei van de relevante wereldhandel van ongeveer 4% in beide jaren. De breed gedragen economische groei komt uit op 2,4% in 2017 en 2,0% in 2018, wat gunstig afsteekt tegen de gematigde structurele groei.

CPB Policy Brief 2017/08 | 14 juni 2017

12 pagina's | pdf document, 2.2 MB

Naar publicatie

Alle publicaties van Debby Lanser

Deel deze pagina