September 20, 2005

Economische effecten tegenbegroting LPF 2006

CPB-analyse van vijf tegenbegrotingen

Press release
Op verzoek van (in alfabetische volgorde) ChristenUnie, GroenLinks, Lijst Pim Fortuyn, Partij van de Arbeid en Socialistische Partij heeft het Centraal Planbureau een analyse gemaakt van de economische, budgettaire en koopkrachteffecten van de tegenbegrotingen, die deze oppositiepartijen indienen bij de Algemene en Financiële Beschouwingen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Marcel Lever
Dick Morks

We are sorry, there is no English translation of this page.

Read more about