September 19, 2001

Economische effecten wijzigingsvoorstellen Miljoenennota 2002 GroenLinks-fractie

Het CPB heeft op verzoek van GroenLinks de economische effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2002 bezien. Uitgangspunt vormen de kabinetsvoorstellen die in de Miljoenennota 2002 staan.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about