April 17, 2008

Effect van verhogen pensioengerechtigde leeftijd op bruto participatie

In een aantal landen is of wordt de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd om de toenemende kosten van de vergrijzing te beheersen. In weinig landen is de pensioenleeftijd voor de huidige generatie van ouderen verhoogd zodat er nog niet veel bekend is over het effect op de uittreedleeftijd.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts