17 april 2008

Effect van verhogen pensioengerechtigde leeftijd op bruto participatie

In een aantal landen is of wordt de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd om de toenemende kosten van de vergrijzing te beheersen. In weinig landen is de pensioenleeftijd voor de huidige generatie van ouderen verhoogd zodat er nog niet veel bekend is over het effect op de uittreedleeftijd.

In een levenscyclus model waarin het tijdstip van uittreding wordt verklaard uit preferenties is het effect van een dergelijk beleid op de uittreedleeftijd gering. Individuen met een baan zullen zelf sparen om vervroegde uittreding te financieren. De vraag is of een dergelijke uitkomst realistisch is, en welk effect wel geloofwaardig is indien we deze uitkomst niet realistisch achten.

Auteurs

Paul de Hek
Harry ter Rele