Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Frank van Erp

wet. medewerker

  • +31 6 21631059
  • F.A.M.van.Erp@cpb.nl
  • Centraal Planbureau
  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Publicaties van Frank van Erp

Zittenblijven in perspectief

Dit achtergronddocument gaat nader in op literatuur die genoemd wordt in de CPB Policy Brief ‘Zittenblijven in het primair en voortgezet onderwijs: Een inventarisatie van de voor- en nadelen’.

CPB Achtergronddocument | 17 januari 2015

30 pagina's | pdf document, 1.8 MB

Naar publicatie

Ontwerpen voor effectevaluatie

Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van OCW vier beleidsinstrumenten beoordeeld op ‘geschiktheid voor een effectevaluatie die (quasi-) experimenteel van opzet is’.

CPB Notitie | 4 april 2014

36 pagina's | pdf document, 1 MB

Naar publicatie

Alle publicaties van Frank van Erp

Deel deze pagina