April 1, 2004

Explaining the growth of part-time employment; factors of supply and demand

Sterke groei deeltijdwerk is in jaren van hoogconjunctuur afgedwongen door werknemers

Press release
Nederland heeft het hoogste aandeel deeltijdwerk van de OESO-landen en de groei blijft zich sterk doorzetten. De toename van het arbeidsaanbod van vooral vrouwen speelt hierbij een belangrijke rol. Vraagfactoren zoals de verschuiving van de werkgelegenheid tussen bedrijfstakken hebben bijgedragen aan de groei van deeltijdarbeid.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

Using the Dutch Labour Force Survey 1991-2001, the authors investigate the incidence of part-time employment in the country with the highest part-time employment rate of the OECD countries. 

Women fulfil most part-time jobs, but nevertheless a considerable fraction of men works part-time as well. Evidence from descriptive statistics and a macro-econometric model at the sectoral level of industry suggests that the growth of part-time employment in the 1990s relates strongly to the growth in female labour force participation. Factors of labour demand, like the shift from manufacturing to services, turn out to play a significant role as well.

Authors

Maurice Hogerbrugge

Read more about