May 14, 2012

Externe evaluatie Keuzes in Kaart 2011-2015

Mede gezien de aanzienlijke inspanning die de totstandkoming van Keuzes in Kaart zowel van de planbureaus als van de politieke partijen vraagt, is besloten tot een uitgebreide evaluatie van de inhoud, het proces en de externe communicatie van Keuzes in Kaart 2011-2015.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Johan Verbruggen
Melchert Reudink (PBL)
Olav-Jan van Gerwen (PBL).

Read more about