December 23, 2002

Kenmerken van uittreders - december 2002

Uittreden voor je vijfenzestigste via WAO, WW, VUT of flexibele pensioenregeling is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. In het licht van de krappe arbeidsmarkt en het benodigde draagvlak in het licht van de vergrijzing is een vermindering van het vervroegd uittreden vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Hans Roodenburg
Janneke Rijn

Read more about