23 december 2002

Kenmerken van uittreders - december 2002

Uittreden voor je vijfenzestigste via WAO, WW, VUT of flexibele pensioenregeling is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. In het licht van de krappe arbeidsmarkt en het benodigde draagvlak in het licht van de vergrijzing is een vermindering van het vervroegd uittreden vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk.

Inzicht in het verschijnsel vervroegd uittreden is dus van belang. Een van de invalshoeken is te kijken naar de kenmerken van de uittreders. In welke bedrijfstakken, beroepen en opleidingen wordt relatief vaak of vroeg uitgetreden? Wat zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen?

Deze notitie brengt op basis van microgegevens uit de Enquête Beroepsbevolking de patronen in kaart: geen verklarende maar beschrijvende statistiek dus.

Downloads

Auteurs

Hans Roodenburg
Janneke Rijn

Lees meer over