March 27, 2002

Keuzes in kaart 2003-2006; economische effecten van acht verkiezingsprogramma's

CPB-analyse van economische effecten verkiezingsprogramma's

Press release
Verkiezingsprogramma's gaan over voorgenomen keuzes. Elke keuze heeft zijn prijs. De prijs van hogere uitgaven aan bijvoorbeeld zorg of onderwijs is bezuinigingen op andere terreinen, verhoging van de collectieve lasten dan wel vergroting van de staatsschuld, waardoor de lasten worden verschoven naar toekomstige generaties.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about