November 1, 2011

Loongebouw overheid en mobiliteit

De overheid als werkgever staat voor een uitdagende opgave. Van alle bedrijfstakken is het openbaar bestuur het meest vergrijsd en tegelijkertijd dient een flexibel personeelsbestand opgebouwd te worden om de publieke taken te blijven vervullen.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about