September 18, 2001

Macro Economic Outlook 2002

CPB: Macro Economische Verkenning 2002

Press release

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Spokesmen

Johan Verbruggen Read more
Dick Morks Read more

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De Macro Economische Verkenning (MEV) wordt jaarlijks in september gepubliceerd.

Read more about