September 16, 2003

Macro Economic Outlook 2004

Macro Economische Verkenning 2004

Press release
De Nederlandse economie verkeert in een recessie, die in vele opzichten dieper is dan die van begin jaren negentig. Vooral de marktsector heeft het zwaar te verduren. In het kielzog van de aantrekkende internationale economie treedt naar verwachting in de tweede helft van 2003 een licht herstel op, dat in de loop van 2004 aan kracht wint.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks
Johan Verbruggen

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De Macro Economische Verkenning (MEV) wordt jaarlijks in september gepubliceerd.

Contacts

Edwin van de Haar
Dick Morks

Read more about