September 19, 2017

Forecast September 2017 (MEV 2018)

The Dutch economy is flourishing. The Netherlands is a frontrunner in Europe, with growth figures of 3.3% (this year) and 2.5% (2018). Government finances are healthy. For both years, there is a budget surplus, and the government debt is below the maximum budget deficit set by the EU. In addition, the labour market is improving, which means it is tightening. For example, it is becoming more difficult for companies to find suitable personnel. These are the conclusions by CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis in its Macro Economic Outlook (MEV). The latest economic projections hardly deviate from those published in August, in the interim projections (cMEV).
Main image

In this publication CPB presents its analyses and projections of both the Dutch and worldwide economy in 2017 and 2018. The Outlook is only published in Dutch, the download is a translation of chapter 1 of the Dutch publication.

Fan Charts September 2017

The figures present fan charts around the MEV 2018 point forecasts for GDP growth, HICP inflation, unemployment and general government financial balance.

The solid line represents data realizations (2012-2016) and the MEV 2018 point forecasts for 2017 and 2018. Around the central path the figures present a fan of confidence intervals:
•    30% confidence interval from the 35th to 65th percentile, dark blue area
•    60% confidence interval from the 20th to 80th percentile, dark blue + blue area
•    90% confidence interval from the 5th to 95th percentile, dark blue + blue + light blue area

The probability is thus 30% that the outcome will fall in the dark blue area and the probability is 10% that the outcome will fall outside the fan. In other words, the fan is a graphical representation of the likelihood of the various outcomes. The solid line represents the most likely outcome and outcomes are more likely when they are closer to the solid line.

Contacts

Foto Adam Elbourne
Adam Elbourne +31 6 27208196 Read more
This document is in Dutch, there is no English translation.
September 19, 2017

Certificering budgettaire ramingen fiscale maatregelen

Dit jaar certificeert het Centraal Planbureau voor het eerst de verwachte gevolgen van de fiscale wetswijzigingen en -voorstellen in het Belastingplan van het ministerie van Financiën. Certificering is een manier om de transparantie en kwaliteit van de ramingen in het Belastingplan te borgen.

Met de certificering wordt invulling gegeven aan het advies in het rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte.

In deze CPB Notitie zijn in totaal 65 ramingen gecertificeerd. Hiervan hebben er eenentwintig een mogelijk budgettair effect. Voor deze maatregelen wordt tevens een inschatting van de onzekerheid gemaakt. Na de marginale beoordeling zijn, in overeenstemming met het toetsingskader vier maatregelen uitvoerig beoordeeld. Tabellen 1 en 2 geven een overzicht van alle gecertificeerde maatregelen. In de navolgende paragraaf wordt de certificering van en de onzekerheidsanalyse voor enkele specifieke ramingen toegelicht.

Contacts

Foto Maurits van Kempen
Maurits van Kempen +31 6 25309291 Read more
This document is in Dutch, there is no English translation.
September 19, 2017

Raming van het bijstandsvolume in de MEV 2018

Deze CPB Notitie geeft een toelichting op de raming van het bijstandsvolume in de MEV 2018. Het CPB raamt het gemiddelde aantal bijstandsuitkeringen op 393.000 in 2017. Dit is een daling van 2.000 uitkeringen ten opzichte van het gerealiseerde volume in 2016. Aan de ene kant heeft de dalende werkloosheid een neerwaarts effect op het aantal bijstandsuitkeringen. Aan de andere kant hebben beleidseffecten en instroom door vluchtelingen een opwaarts effect. Naar verwachting daalt het aantal uitkeringen in 2018 verder naar 384.000.

Voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de Participatiewet ontvangen gemeenten een budget. De hoogte van het budget wordt bepaald op basis van een raming voor het aantal uitkeringsgerechtigden en de gemiddelde hoogte van een uitkering. Het CPB publiceert ramingen van het aantal bijstandsuitkeringen in het lopende en komende jaar in het Centraal Economisch Plan (CEP) in maart en in de Macro Economische Verkenning (MEV) in september. Het uitgangspunt in de raming is de ramingsregel die het verband weergeeft tussen mutaties in de werkloze beroepsbevolking (WBB) en de mutatie in de bijstand.

Paragraaf 2 geeft een onderbouwing van de bijstandsraming in de MEV 2018 voor het jaar 2017. Paragraaf 3 bevat een vooruitblik naar 2018. De werking van de ramingsregel wordt toegelicht in een tekstkader.

Contacts

Remco Mocking Read more
September 19, 2017

Forecast September 2017 (MEV 2018), figures

The Dutch economy is flourishing. The Netherlands is a frontrunner in Europe, with growth figures of 3.3% (this year) and 2.5% (2018). Government finances are healthy. For both years, there is a budget surplus, and the government debt is below the maximum budget deficit set by the EU. In addition, the labour market is improving, which means it is tightening. For example, it is becoming more difficult for companies to find suitable personnel. This is the third forecast of 2017, CPB's Macro Economic Outlook (MEV) 2018. CPB presents its analyses and forecasts of both the Dutch and worldwide economy in the years 2017 and 2018.

Economic growth in the Netherlands, 2008-2018

>This chart depicts the growth of the Dutch economy in the Netherlands from 2008 - 2018.

Table 'Main economic indicators', 2015-2018 (a)

International items
  2015 2016 2017 2018
Relevant world trade volume goods
and services (%)

3.8

3.6

4.3

4.0

Export price competitors (goods and
services, non-commodities, %)

7.9

-3.7

0.6

0.0

Crude oil price (dollar per barrel)

51.9

43.3

49.3

49.5

Exchange rate (dollar per euro)

1.11

1.11

1.11

1.14

Long-term interest rate the
Netherlands (level in %)

0.7

0.3

0.6

0.8


GDP and demand (volume)
  2015 2016 2017 2018
Gross domestic product
(GDP, economic growth, %)

2.3

2.2

3.3

2.5

Consumption households (%)

2.0

1.6

2.2

2.4

Consumption general government (%)

-0.2

1.2

0.6

1.6

Capital formation including
changes in stock (%)

11.2

3.1

6.3

4.8

Exports of goods and services (%)

6.5

4.3

4.9

4.5

Imports of goods and services (%)

8.4

4.1

4.5

5.1


Prices, wages and purchasing power
  2015 2016 2017 2018
Price gross domestic product (%)

0.8

0.6

1.1

1.6

Export price goods and services
(non-energy, %)

1.5

-0.9

1.0

0.3

Import price goods (%)

-5.4

-4.4

3.6

-0.5

Inflation, harmonised index of
consumer prices (hicp, %)

0.2

0.1

1.3

1.3

Compensation per hour private sector (%)

-0.2

0.6

2.2

3.2

Contractual wages private sector (%)

1.2

1.5

1.6

2.2

Purchasing power, static, median,
all households (%)

1.0

2.7

0.3

0.6


Labour market
  2015 2016 2017 2018
Labour force (%)

0.4

0.4

0.8

1.1

Active labour force (%)

1.0

1.3

2.0

1.7

Unemployment
(in thousands of persons)

614

538

440

390

Unemployed rate (% of the labour force)

6.9

6.0

4.9

4.3

Employment (hours, %)

0.6

2.0

2.0

1.6


Other items
  2015 2016 2017 2018
Labour share in enterprise income
(level in %)

72.2

72.9

72.5

73.0

Labour productivity private sector
(per hour, %)

1.5

0.4

1.5

1.0

Private savings (% of disposable
household income)

-0.4

0.3

0.3

0.5

Current-account balance
(level in % GDP)

8.3

8.7

8.8

8.5


Public sector
  2015 2016 2017 2018
General government financial balance
(% GDP)

-2.1

0.4

0.6

0.8

Gross debt general government
(% GDP)

64.6

61.8

57.2

53.7

Taxes and social security contributions
(% GDP)

37.3

38.7

38.8

38.9

Gross government expenditure
(% GDP)

45.2

43.8

43.0

42.5

(a) CPB uses as of MEV 2018 a new method for the calculation of the labour share in enterprise income. This new method takes better account of the income of self-employed persons and therefore better matches current economic reality. A joint 'notitie' of CBS, CPB and DNB is available on this subject (only in Dutch).

Contacts

Foto Albert van der Horst
Albert van der Horst +31 6 52526165 Read more
Foto Wim Suyker
Wim Suyker +31 6 52485860 Read more
Foto Daniel van Vuuren
Daniel van Vuuren +31 6 52485859 Read more

Contacts

Foto Albert van der Horst
Albert van der Horst +31 6 52526165 Read more
Foto Daniel van Vuuren
Daniel van Vuuren +31 6 52485859 Read more

Read more about