November 8, 2004

Prepensioen en arbeidsparticipatie ouderen

De arbeidsparticipatie van ouderen in Nederland was laag, en behalve werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen spelen vervroegde uittredingsregelingen hierbij een belangrijke rol.

We are sorry, unfortunately there is  no English translation of this page.

Authors

Daniel van Vuuren
Ronald Wolthoff

Read more about