August 31, 2011

Second opinion Kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw (KBA WV21)

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Water, heeft het CPB verzocht een second opinion te geven op de Kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw (kortweg KBA WV21) en de achterliggende rapporten over overstromingskansen, gevolgen van overstromingen, waaronder ook de slachtofferrisico’s, en investeringskosten.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Carel Eijgenraam +31 88 984 60 00 Read more
Photo of Peter Zwaneveld
Peter Zwaneveld +31 6 15828119 Read more

Read more about