August 31, 2011

Second opinion Kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw (KBA WV21)

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Water, heeft het CPB verzocht een second opinion te geven op de Kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw (kortweg KBA WV21) en de achterliggende rapporten over overstromingskansen, gevolgen van overstromingen, waaronder ook de slachtofferrisico’s, en investeringskosten.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Carel Eijgenraam

Read more about