March 30, 2006

Zorg in model; algemene structuur en varianten

In dit memorandum (en het technische deel B) wordt een model voor de Nederlandse gezondheidszorgsector beschreven. Dit model, met de eenvoudige naam Zorgmodel, is ontwikkeld door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Kees Folmer
E. van Gameren
I. Ooms
Hein Mannaerts
I. Woittiez

Read more about