30 maart 2006

Zorg in model; algemene structuur en varianten

In dit memorandum (en het technische deel B) wordt een model voor de Nederlandse gezondheidszorgsector beschreven. Dit model, met de eenvoudige naam Zorgmodel, is ontwikkeld door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het model wordt gebruikt bij: het ramen van toekomstige zorguitgaven en van vraag, aanbod en gebruik van zorg, en bij het analyseren van het effect van beleid op de genoemde factoren.

Auteurs

Kees Folmer
E. van Gameren
I. Ooms
Hein Mannaerts
I. Woittiez

Lees meer over