Esther Mot

wetenschappelijk medewerker, Sector 5 Fysieke omgeving
+31 6 11523709 E.S.Mot@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Esther Mot heeft een brede ervaring met beleidgericht economisch onderzoek op het terrein van de zorg. Haar proefschrift gaat over honoreringssystemen voor medisch specialisten. Zij heeft veel onderzoek gedaan naar langdurige zorg voor ouderen, waaronder internationaal vergelijkend onderzoek voor de Europese Commissie en onderzoek naar de hervorming van de langdurige zorg in Nederland in 2015. Recent en in het verleden is zij bezig geweest met de raming van de Nederlandse zorguitgaven op middellange termijn bij ongewijzigd beleid. Tijdens een detachering bij het ministerie van VWS heeft zij als secretaris deelgenomen aan een Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar grensoverschrijdende zorg. Haar meest recente activiteit is onderzoek naar de introductie van dure nieuwe technologie in de Nederlandse zorg.

  • Dr (economie), Universiteit van Amsterdam
  • Drs (economie), Universiteit van Amsterdam (cum laude)
  • 2013 - nu: senior-onderzoeker bij sector Marktordening (incl. 1 jaar detachtering bij VWS)
  • 2009 - 2012: wetenschappelijk coördinator project Ancien (CPB)
  • 2000 - 2008: hoofd afdeling Zorg bij CPB
  • 1986 - 2000: Stichting voor Economisch Onderzoek


Publicaties

20 juni 2018

Circulaire economie: economie en ecologie in balans

Een meer circulaire economie vraagt als eerste dat schade aan natuur, milieu en leefomgeving wordt doorberekend aan de veroorzaker ervan. Dit betekent in veel gevallen een belasting op de vervuiling door bedrijven die ontstaat bij de productie van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten.

20 juni 2018

Niet-hernieuwbare grondstoffen voor de circulaire economie, een economische analyse van de werking en beperking van grondstoffenmarkten

In deze studie analyseren we markten voor niet-hernieuwbare grondstoffen. Dit zijn grondstoffen waarvan de hoeveelheid gegeven is op de menselijke tijdschaal vanwege het tempo waarin zij zich vernieuwen. We bestuderen hoe grondstoffenmarkten werken, waar marktfalen optreedt en wat een rol voor beleid zou kunnen zijn.

18 mei 2017

De introductie van dure technologie in de zorg

Nieuwe medische technologie kan veel gezondheidswinst opleveren. Toch is niet altijd even duidelijk of en in welke mate er sprake is van gezondheidswinst.

18 mei 2017

De introductie van dure technologie in de zorg: analysekader en case studies

Adoptie van nieuwe medische technologie kan veel gezondheidswinst opleveren en op die manier bijdragen aan de kwaliteit van zorg. Maar de introductie van nieuwe technologie kan ook de zorgkosten opdrijven en daarmee de betaalbaarheid van zorg in gevaar brengen.

16 februari 2017

Bezettingsnormen voor de verpleeghuiszorg

Deze CPB Notitie geeft toelichting op de CPB-berekening van de intensiveringen die nodig zijn om een bezettingsnorm in de verpleeghuiszorg te halen van twee gekwalificeerde medewerkers op een groep van acht bewoners.