Esther Mot

wetenschappelijk medewerker, Sector 5 Klimaat en gebouwde omgeving
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Esther Mot heeft een brede ervaring met beleidgericht economisch onderzoek op het terrein van de zorg. Haar proefschrift gaat over honoreringssystemen voor medisch specialisten. Zij heeft veel onderzoek gedaan naar langdurige zorg voor ouderen, waaronder internationaal vergelijkend onderzoek voor de Europese Commissie en onderzoek naar de hervorming van de langdurige zorg in Nederland in 2015. Recent en in het verleden is zij bezig geweest met de raming van de Nederlandse zorguitgaven op middellange termijn bij ongewijzigd beleid. Tijdens een detachering bij het ministerie van VWS heeft zij als secretaris deelgenomen aan een Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar grensoverschrijdende zorg. Haar meest recente activiteit is onderzoek naar de introductie van dure nieuwe technologie in de Nederlandse zorg.

  • Dr (economie), Universiteit van Amsterdam
  • Drs (economie), Universiteit van Amsterdam (cum laude)
  • 2013 - nu: senior-onderzoeker bij sector Marktordening (incl. 1 jaar detachtering bij VWS)
  • 2009 - 2012: wetenschappelijk coördinator project Ancien (CPB)
  • 2000 - 2008: hoofd afdeling Zorg bij CPB
  • 1986 - 2000: Stichting voor Economisch Onderzoek

Publicaties

9 december 2021

Groen innovatiebeleid: een literatuur- en beleidsoverzicht

Groene, koolstofarme technologieën zijn hard nodig voor een effectieve en efficiënte energietransitie. Zo kunnen waterstof, warmtepompen, en nog compleet nieuwe technologieën de huidige koolstofrijke en vieze...

20 november 2020

Kosten- en batenbegrippen in klimaatbeleid

Dit rapport, opgesteld door CPB en PBL, behandelt kosten- en batenbegrippen die worden toegepast bij berekeningen voor klimaatbeleid. Het rapport gaat in op de functies die de verschillende kosten-batenbegrippen...

3 december 2019

Een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie

Een belasting op industriële luchtvervuiling (zoals fijnstof) kan ervoor zorgen dat de vervuilende uitstoot grotendeels verdwijnt en is praktisch uitvoerbaar.

No title
3 december 2019

Instrumenten voor beprijzing van luchtvervuiling in de Nederlandse industrie

Als we luchtvervuiling door de Nederlandse industrie willen beprijzen, is de beste optie een belasting ter hoogte van de maatschappelijke schade van de vervuiling, een zogeheten Pigouviaanse...

5 november 2019

Meer milieuwinst met recycling #hoedan?

Er is meer milieuwinst mogelijk uit recycling, bijvoorbeeld door een exportheffing of -verbod voor kunststofverpakkingsafval naar een aantal landen.

promo-image