Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Esther Mot

wet. medewerker

  • +31 6 11523709
  • E.S.Mot@cpb.nl
  • Centraal Planbureau
  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Esther Mot heeft een brede ervaring met beleidgericht economisch onderzoek op het terrein van de zorg. Haar proefschrift gaat over honoreringssystemen voor medisch specialisten. Zij heeft veel onderzoek gedaan naar langdurige zorg voor ouderen, waaronder internationaal vergelijkend onderzoek voor de Europese Commissie en onderzoek naar de hervorming van de langdurige zorg in Nederland in 2015. Recent en in het verleden is zij bezig geweest met de raming van de Nederlandse zorguitgaven op middellange termijn bij ongewijzigd beleid. Tijdens een detachering bij het ministerie van VWS heeft zij als secretaris deelgenomen aan een Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar grensoverschrijdende zorg. Haar meest recente activiteit is onderzoek naar de introductie van dure nieuwe technologie in de Nederlandse zorg.

Publicaties van Esther Mot

De introductie van dure technologie in de zorg

Nieuwe medische technologie kan veel gezondheidswinst opleveren. Toch is niet altijd even duidelijk of en in welke mate er sprake is van gezondheidswinst.

CPB Policy Brief 2017/06 | 18 mei 2017

20 pagina's | pdf document, 2.9 MB

ISBN 978-90-5833-774-0 | Naar publicatie

Bezettingsnormen voor de verpleeghuiszorg

Deze CPB Notitie geeft toelichting op de CPB-berekening van de intensiveringen die nodig zijn om een bezettingsnorm in de verpleeghuiszorg te halen van twee gekwalificeerde medewerkers op een groep van acht bewoners.

CPB Notitie | 16 februari 2017

8 pagina's | pdf document, 969.5 KB

Naar publicatie

Een raming van de zorguitgaven 2018-2021

Dit CPB Achtergronddocument geeft extra informatie over de raming van de zorguitgaven bij de Middellangetermijnraming voor Nederland bij ongewijzigd beleid.

CPB Achtergronddocument | 30 maart 2016

34 pagina's | pdf document, 1.4 MB

Naar publicatie

Alle publicaties van Esther Mot

Deel deze pagina