Esther Mot

wetenschappelijk medewerker, Sector 5 Fysieke omgeving
+31 6 11523709 E.S.Mot@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Esther Mot heeft een brede ervaring met beleidgericht economisch onderzoek op het terrein van de zorg. Haar proefschrift gaat over honoreringssystemen voor medisch specialisten. Zij heeft veel onderzoek gedaan naar langdurige zorg voor ouderen, waaronder internationaal vergelijkend onderzoek voor de Europese Commissie en onderzoek naar de hervorming van de langdurige zorg in Nederland in 2015. Recent en in het verleden is zij bezig geweest met de raming van de Nederlandse zorguitgaven op middellange termijn bij ongewijzigd beleid. Tijdens een detachering bij het ministerie van VWS heeft zij als secretaris deelgenomen aan een Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar grensoverschrijdende zorg. Haar meest recente activiteit is onderzoek naar de introductie van dure nieuwe technologie in de Nederlandse zorg.

  • Dr (economie), Universiteit van Amsterdam
  • Drs (economie), Universiteit van Amsterdam (cum laude)
  • 2013 - nu: senior-onderzoeker bij sector Marktordening (incl. 1 jaar detachtering bij VWS)
  • 2009 - 2012: wetenschappelijk coördinator project Ancien (CPB)
  • 2000 - 2008: hoofd afdeling Zorg bij CPB
  • 1986 - 2000: Stichting voor Economisch Onderzoek


Publicaties

3 december 2019

Een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie

Een belasting op industriële luchtvervuiling (zoals fijnstof) kan ervoor zorgen dat de vervuilende uitstoot grotendeels verdwijnt en is praktisch uitvoerbaar.

Image for Een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie
3 december 2019

Instrumenten voor beprijzing van luchtvervuiling in de Nederlandse industrie

Als we luchtvervuiling door de Nederlandse industrie willen beprijzen, is de beste optie een belasting ter hoogte van de maatschappelijke schade van de vervuiling, een zogeheten Pigouviaanse...

5 november 2019

Meer milieuwinst met recycling #hoedan?

Er is meer milieuwinst mogelijk uit recycling, bijvoorbeeld door een exportheffing of -verbod voor kunststofverpakkingsafval naar een aantal landen.

Image for Meer milieuwinst met recycling #hoedan?
20 juni 2018

Circulaire economie: economie en ecologie in balans

Een meer circulaire economie vraagt als eerste dat schade aan natuur, milieu en leefomgeving wordt doorberekend aan de veroorzaker ervan. Dit betekent in veel gevallen een belasting op de vervuiling door bedrijven die ontstaat bij de productie van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten.

20 juni 2018

Niet-hernieuwbare grondstoffen voor de circulaire economie, een economische analyse van de werking en beperking van grondstoffenmarkten

In deze studie analyseren we markten voor niet-hernieuwbare grondstoffen. Dit zijn grondstoffen waarvan de hoeveelheid gegeven is op de menselijke tijdschaal vanwege het tempo waarin zij zich vernieuwen. We bestuderen hoe grondstoffenmarkten werken, waar marktfalen optreedt en wat een rol voor beleid zou kunnen zijn.