9 december 2021

Groen innovatiebeleid: een literatuur- en beleidsoverzicht

Groene, koolstofarme technologieën zijn hard nodig voor een effectieve en efficiënte energietransitie. Zo kunnen waterstof, warmtepompen, en nog compleet nieuwe technologieën de huidige koolstofrijke en vieze manieren waarop we produceren en consumeren vervangen. Investeringen in groene innovatie lonen echter nog te weinig. Overheden kunnen de ontwikkeling en bredere inzet van groene technologieën direct stimuleren.

Dit rapport bekijkt aan de hand van een literatuuroverzicht hoe overheden groene innovatie kunnen bevorderen. Het laat zien dat twee typen argumenten een rol spelen in het denken over groen innovatiebeleid: marktfalens en missies. Overheden kunnen met gericht innovatiebeleid groene innovaties stimuleren. Ook helpt het om schade aan klimaat en milieu te beprijzen.

Het onderzoek richt zich tevens op het groene innovatiebeleid in Nederland. Nederland besteedt aanzienlijke bedragen om innovatie in het algemeen te bevorderen en om de adoptie van al bestaande groene technologieën te bespoedigen. Instrumenten om specifiek de ontwikkeling van nieuwe groene technologieën te stimuleren, zijn echter bescheiden van omvang.

Auteurs

Lees meer over